|

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

پیگیری حقوقی درباره تحریم‌های صنعت هوایی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عضو هیأت مدیره هیچ شرکتی نیست و قراردادی با دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی ندارد، گفت: یکی از برنامه های اینجانب پیگیری حقوقی تحریم های صنعت هوایی است.

وزیر راه و شهرسازی درباره حوزه حمل و نقل هوایی بیان داشت: تقویت زیرساخت های انتقال بار هوایی در خطوط هوایی و ارتقای کیفی، کمی و ایمنی ناوگان هوایی و اقدامات حقوقی در راستای برطرف نمودن تحریم های وارد شده بر صنعت هوایی در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با توجه به سیل‌های اخیر در استان های شمالی و لزوم مدیریت بحران ادامه داد: افزایش تاب آوری زیرساخت ها از طریق آسیب شناسی، احصا نقاط بحرانی به ویژه در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط مستعد بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و برنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشارکت تمامی بخش ها و مردم مورد توجه بنده است.

وی با تاکید بر مدیریت بحران با پیش بینی هواشناسی افزود: از برنامه دیگر ارائه شده توسعه الزامات ایمنی از طریق نهادسازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره برداری برای کاهش حوادث و سوانح و بازخوردگیری به منظور تاثیرگذاری در رویه ها، الزامات و شیو های طراحی و ساخت است.
اسلامی اعلام کرد: در حال حاضر 4900 ایستگاه هواشناسی برای 380 شهرستان پیش بینی انجام می دهند که لازم است گسترش قابل توجه داشته باشد.

منبع : تابناک

ارسال نظر