|

محمد اسلامى با اخذ رأى اعتماد از نمایندگان مجلس بر کرسى وزارت راه و شهرسازى نشست

جناب آقای محمد اسلامی ، با کسب ۱۵۱ رای موافق از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

ارسال نظر