ورود به سایت
ثبت‌نام

مروری بر برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

«محمد اسلامی» گزینه پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده اسلامی برای سکانداری وزارت راه و شهرسازی در حوزه هوانوردی به شرح زیر است:

** ترسیم وضع موجود در سال 1397
ـ وضعیت زیرساخت جاده ای: به طول 216150 کیلومتر شامل 2401 کیلومتر آزادراه، 16820 کیلومتر بزرگراه، 25866 کیلومتر راه اصلی، 42926 کیلومتر راه فرعی و 128138 کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه
ـ وضعیت کل خطوط ریلی: به طول 14166 کیلومتر شامل 11061 کیلومتر خطوط اصلی و 3105 کیلومتر خط فرعی
ـ وضعیت ناوگان جاده ای: متوسط سن ناوگان باری 16.8 سال و متوسط عمر ناوگان مسافری 13.8سال
ـ وضعیت ناوگان ریلی: تعداد لکوموتیو به میزان 921 دستگاه و تعداد واگن باری ریلی به میزان 25190 دستگاه با متوسط سن 24.1 سال
ـ میزان حمل بار ریلی 47 میلیون تن با سهم 9.8 درصد
ـ تعداد کل ناوگان هوایی 309 فروند با 47963 صندلی ثبت شده
ـ تعداد پروازهای ترانزیتی به میزان 427 هزار پرواز
ـ ظرفیت اسمی بنادر کشور برابر با 234 میلیون تن
ـ ظرفیت کانتینری بنادر کشور برابر با 7.2 میلیون TEU 
ـ ظرفیت جابجایی مسافردر بنادر کشور برابر با 24.2 میلیون نفر
ـ ارتقای سرعت ابر رایانه هواشناسی به بیش از 14 ترا فلاپس (هزار میلیارد پردازش بر ثانیه)
ـ افزایش ایستگاه هواشناسی به 4900 ایستگاه برای پیش بینی 380 شهرستان

** حمل و نقل هوایی
- ضرورت نوسازی ناوگان هوایی و چالش تحریم ها
- ضرورت هماهنگی های قوی تر سازمان های ذیمدخل در امر هوانوردی
ـ چالش منابع انسانی متخصص و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی برای تقویت و کارآمدسازی سازمان های حاکمیتی و اپراتورها

** حمل و نقل هوایی
ـ ضرورت نوسازی ناوگان هوایی و چالش تحریم ها
ـ ضرورت هماهنگی های قوی تر سازمان های ذی مدخل در امر هوانوردی
ـ چالش منابع انسانی متخصص و ضرورت آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور تقویت و کارآمدسازی سازمان های حاکمیتی و اپراتورها

** چالش‌ها و مسائل فرابخشی دستگاه
ـ مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی از جمله مشکل ارائه فاینانس به مشتریان و پیمانکاران خارجی، ممکن نبودن خرید برخی تجهیزات از جمله هواپیما
ـ تنگنای مالی دولت و متناسب بودن بین بودجه‌های تخصیصی و حجم فعالیت‌ها و وظایف وزارتخانه
ـ افزایش مطالبات پیمانکاران حوزه حمل ‌و نقل از دولت که رکود و بیکاری کارگران این حوزه را در پی داشته است
ـ تعدد و ناهماهنگی میان نهادها و دستگاه‌های موثر در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی

** رویکردهای کلان، سیاست ها و راهبردها
ـ عدالت محوری در راستای توسعه متوازن
ـ هماهنگی و سازگاری درونی و بیرونی
ـ شفافیت و سلامت اداری
ـ اصلاح فرآیندها، یکپارچه سازی و حذف موازی کاری ها
ـ توجه به تحقیقات و توسعه فناوری های نوین
ـ اهتمام ویژه به اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه
ـ تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم برای پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری

** رویکردها و راهبردهای حوزه حمل و نقل
ـ حرکت از حمل ‌و نقل و شهرسازی خودرومحور به سمت افزایش سهم حمل و ‌نقل و شهرسازی ریل‌پایه و مبتنی بر حمل‌ و نقل عمومی
ـ کمک به شکلگیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری بخش حمل‌ و نقل در منطقه و جهان 
ـ توسعه یکپارچه شبکه حمل‌ و نقل ایران در قالب 10 راهگذر توسعه و با ایده کلان اتصال به شبکه حمل ‌و نقلی کشورهای همسایه و افزایش تجارت و گردشگری با آنان با هدف توسعه منطقه‌ای به ویژه مناطق پیرامونی و مرزی ایران
ـ افزایش سهم حمل‌ و نقل عمومی در حمل ‌و نقل کشور
ـ تامین منابع مالی پایدار از طریق اجرای قانون تشکیل صندوق حمل ‌و نقل، بهره‌برداری از ظرفیت اقتصاد ملی شامل سرمایه‌پذیری سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی
ـ بازخوانی موافقنامه‌های بین‌المللی و ایجاد توافق‌های جدید، مقررات حمل ‌و نقلی و تجاری و ارتقای مدیریت راهگذرهای عبوری از ایران
ـ تکمیل شبکه‌ راه های کشور و رشد متوازن آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی، فرعی و روستایی
ـ توسعه زیرساخت های حمل و نقل به یکپارچگی با برخورداری از عدالت دسترسی به قابلیت زندگی و قابلیت حرکت با رعایت الزامات محیط زیست پایدار نیازمند است. درهم آمیختگی حمل ونقل و شهرسازی ایجاب می کند تا زیرساخت های برون شهری و درون شهری به طور هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قوی تر برخوردار شده و شبکه های حمل و نقل، توسعه و تقویت ناوگان به طور یک سامانه یکپارچه طراحی و عملیاتی شود.

**ملاحظات و الزامات
ـ براساس تکالیف قانون اساسی و در راستای اهداف سند چشم انداز: سیاست های کلی نظام و وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی برنامه ششم توسعه و احکام مربوطه ملاک عمل است.
بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.

منبع : ایرنا

ارسال نظر