|

بازگشت پرواز تهران به ایلام ماهان به مبدا

پرواز شماره 4572 شرکت هواپیمایی ماهان که ساعت 13:10 تهران را به مقصد ایلام ترک کرده بود به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت به فرودگاه مهرآباد تهران شد.

متاسفانه نرخ ایرادات فنی در پروازهای داخلی در روزهای بعد از تعطیلات نوروزی تصاعدی بوده است.

 

 

ارسال نظر