|

بازگشت پرواز ماهان به مبدا

پرواز شماره ۰۷۹ شرکت هواپیمایی ماهان که ساعتی پیش فرودگاه امام خمینی را به مقصد پکن ترک کرده بود از میانه راه به مبدا بازگشت و لحظاتی پیش در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست.

 

ارسال نظر