|

حادثه در ایروان

حادثه مورخ پنجم خرداد هواپیمای A310 شرکت هواپیمایی ماهان در باند فرودگاه ایروان

گزارش دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری درباره حادثه هواپیمایی ماهان در ایروان

با عنایت به اطلاعات دریافتی از سازمان هواپیمایی کشوری ارمنستان پرواز شماره IRM1150 شرکت هواپیمایی ماهان با علامت ثبت EP-MNV و از نوع A310 بر روی باند 09 فرودگاه ایروان دچار حادثه شده و به دلیل جابجایی آستانه باند، هواپیما از روی چراغ‌های انتها باند عبور کرده و دو چرخ آن دچار صدمه شده است. با درخواست نماینده سازمان هواپیمایی کشوری ارمنستان، بررسی این حادثه به سازمان هواپیمایی کشوری واگذار شده و براساس هماهنگی‌های به‌عمل آمده با شرکت هواپیمایی مربوطه و دفتر صلاحیت پرواز سازمان دو چرخ هواپیما تعویض و هواپیما به‌همراه مسافر به فرودگاه امام خمینی (ره) تهران بازگشت نمود. بدین منظور اقدامات لازم به منظور بررسی حادثه آغاز گردیده و دستگاه‌های ثبت و ضبط اطلاعات پیاده‌سازی و بازخوانی شدند.

بررسی‌های اولیه براساس گزارش خلبان و سایر مستندات حاکی از آن است که پرواز مذکور در ساعت 08:03UTC تهران را به مقصد ایروان ترک نموده است، پس از ورود پرواز به فضای کشور ارمنستان، خلبان پرواز اطلاعات سامانه ATIS را چک نموده که در آن نسبت به جابجایی آستانه باند 27 به مقدار 1450 متر اطلاع‌رسانی شده و سایر اطلاعات در خصوص تاکسی‌وی‌های بسته نیز به اطلاع خلبان رسانیده شده است، در ادامه خلبان پرواز با دریافت میزان باد 320 نات (مقدار اندکی Tailwind) برای تقرب مجاز گردیده و در این لحظه هواپیما اندکی از باند 09 را به دلیل ارتفاع بالا از دست داده و در ساعت 09:25UTC در فرودگاه ایروان فرود آمده و با توجه به ابعاد جدید باند قادر به توقف در مسافت اعلام شده نموده و ضمن ترمزگیری شدید از خط انتهای باند عبور کرده و باعث شکسته شدن چراغ‌های (Displaced Thershold) شده و بعد از آن متوقف می‌گردد. در اثر وقوع این حادثه به لاستیک دو چرخ هواپیما صدمه وارد شده و به دلیل عمق زیاد بریدگی آنها، لاستیک‌ها تعویض شدند.

اگرچه قبلا رویدادهای مشابه قبلی به‌همراه پیشنهادات ایمنی مورد نظر در تارنمای سازمان منتشر گردیده است، لیکن دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان پیشنهادات ایمنی ذیل را به منظور پیشگیری از حوادث مشابه صادر می‌نماید:

  1. خلبانان شرکت‌های هواپیمایی نسبت به مطالعه دقیق NOTAMهای فرودگاه مقصد اقدام نموده و توجیهات لازم مابین کروی پرواز و دیسپچرها انجام شود.
  2. واحدهای عملیات شرکت‌های هواپیمایی نسبت به محاسبه شرایط هواپیماها با توجه به محدودیت‌های فرودگاه‌های مقصد اقدام نموده و اخطاریه‌های لازم برای خلبانان صادر شود.
  3. تا اطلاع ثانوی هواپیماهایی که برای مقصد فرودگاه Zvartnots شهر ایروان در نظر گرفته می‌شوند دارای محدودیت در سیستمهای کاهنده‌های سرعت و Flap براساس MEL نموده و موضوع مورد دقت پرسنل فنی و خلبانان قبل از برنامه‌ریزی پرواز قرار گیرد.
  4. فرود در فرودگاه مقصد با شرایط باد پشت محدود گردد. 

ارسال نظر