|

کیترینگ هواپیمایی قشم

اهدای تندیس زرین سیب سلامت غذایی به کیترینگ هواپیمایی قشم

کیترینگ هواپیمایی قشم به عنوان کیترینگ برتر در زمینه سلامت محصولات غذایی "جشنواره سلامت غذا" انتخاب و موفق به دریافت تندیس زرین سیب سلامت غذایی شد.

در جشنواره سلامت غذا که 20 مرداد امسال با رویکرد ارتقای سطح سلامت غذا و چشم انداز دستیابی به جامعه سالم و پویا از طریق بهبود سیسیتم سلامت برگزار شد، از کیترینگ هواپیمایی قشم متعلق به شرکت فراز نمونه قشم به عنوان کیترینگ برتر هواپیمایی در زمینه رعایت الزامات سلامت غذایی و استانداردهای بهداشتی قدردانی و تندیس زرین سیب سلامت جشنواره توسط معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دکتر فراهانی، مدیرعامل این کیترینگ، اهدا شد.

در این جشواره که با حضور مدیران و معاون وزارت بهداشت و اساتید برجسته این حوزه برگزار شد، دکتر فراهانی، مدیرعامل کیترینگ هواپیمایی قشم، با اشاره به شرایط نادرست تغذیه در کشور افزود: تغذیه نادرست فقط ارائه یک محصول غیرمغذی نیست، بلکه گاهی بهترین مواد غذایی در اختیار نیروی انسانی ناکارآمد قرار می گیرد و در نتیجه، محصول نهایی بی کیفیت و آلوده به مصرف کننده تحویل داده می شود.

مدیرعامل شرکت فراز نمونه قشم افزود: برای تحقق سلامت غذایی، نیازمند کنترل و نظارت بر زنجیزه تامین؛ از مزرعه تا مصرف کننده نهایی هستیم که در صورت تحقق این موضوع، شاهد کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و در نهایت؛ سلامت جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: شرکت های صنایع غذایی، حلقه واسط میان کشاورزی و دامپروری با مصرف کننده نهایی هستند و نقش اصلی و کلیدی در این زنجیره دارند و می توانند با ارائه الگوی صحیح مصرف باعث رشد ارزش افزوده و اشتغال شوند.

وی در پایان توضیحاتی را درباره وظایف کیترینگ های هواپیمایی و نقش آنها در سلامت و ایمنی مسافران ارائه داد.

جشنواره سلامت غذا 20 مرداد امسال با رویکرد ارتقای سطح سلامت غذا و چشم انداز دستیابی به جامعه سالم و پویا از طریق بهبود سیسیتم سلامت در دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت معاونت سلامت و دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران  و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

منبع: روابط عمومی قشم ایر

ارسال نظر