|

پرواز فوق العاده هما وجود ندارد

مسافران پرواز شماره ۵۳۱۸ هواپیمایی ایران ایر که برای ساعت ۷:۴۵ صبح ۲۷ شهریور بلیط پرواز نجف به تهران را خریداری کرده بودند در بدو ورود به فرودگاه نجف اشرف متوجه می‌شوند که پرواز ساعت ۲۰ انجام خواهد شد.

نکته جالب اینجاست که پرواز مذکور با تاخیر در ساعت ۲۰ انجام نخواهد شد بلکه بصورت برنامه‌ای در ساعت ۲۰ روی تابلوها ثبت شده است، این در حالی است که روی بلیط مسافران ساعت پرواز ۷:۴۵ صبح ذکر شده است.

 

ارسال نظر