|

عجیب اما واقعی

ایران ایر پرواز شماره ۳۳۵ مشهد به اهواز که قرار بود در ۱۰:۱۰ انجام شود را در ساعت ۱۰:۲۳ دقیقه کنسل کرده است.

ارسال نظر