|

صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه)، و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ز) و بند الحاقی ۱ در تبصره ۱۷ را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ز) در تبصره ۱۷؛ مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می گردد.

۱ -اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیشبینی و لحاظ می گردد.

۲ -شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی ها و پرونده های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.

 

ارسال نظر