|

تغییر مدیرعامل ایران ایر؛

با تصویب هیات دولت امیر خلبان برخور، مدیرعامل ایران ایر شد.

ارسال نظر