|

انتصاب:

با حکم کاپیتان زنگنه؛ رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما )؛

انتصاب جناب آقای "حسین جهانی" به سمت سرپرست جدید اداره کل روابط‌عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ارسال نظر