|

در جلسه هیات دولت

مدیرعامل ایران ایر تغییر کرد

در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت به ریاست رییس جمهور مدیرعامل ایران ایر تغییر کرد.

در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت، تورج دهقانی زنگنه که پیش از این مدیرعامل هواپیمایى معراج بود، به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. 

دکتر فرزانه شرفبافى پیشتر سکان دار هما بود. 

 

ارسال نظر