|

کاهش تاخیرات پروازهای نوروزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

با انجام بیش از یک هزار و601 پرواز نوروزی ، بیش از 157 هزار مسافر دربازه زمانی 25 اسفند سال 97 تا 15 فروردین سال جاری با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما "جابجا شده اند .

با انجام بیش از یک هزار و601 پرواز نوروزی ، بیش از 157 هزار مسافر  دربازه زمانی 25 اسفند سال 97 تا 15 فروردین سال جاری با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما "جابجا شده اند .

به گزارش اداره کل روابط عمومی "هما " براساس آمار ،سهم پروازهای داخلی از تعداد مسافر جابجا شده دراین ایام ، بیش از 83 هزار مسافر بوده که ضریب ظرفیت صندلی دراین بخش بیش از 75 درصد را نشان می دهد.در پروازهای بین المللی نیز تعداد 74هزار مسافر با انجام 498 پرواز در شبکه بین المللی "هما "جابجا شده اند.ضریت ظرفیت مسافر حمل شده دراین بخش 70 درصد بوده است .

همچنین دراین ایام مقدار 453 تن بار ومرسولات پستی توسط پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما " حمل شده است. بیشترین باردراین مدت در شبکه پروازی بین المللی حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ،بیش از 36 درصد افزایش نشان می دهد.

کاهش مقدار کل تاخیرات پروازهای مسافری از نکات قابل توجه پروازهای نوروزی سال جاری بود. به طوری این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،بیش از 50 درصد کاهش داشته است که حاصل برنامه ریزی مناسب وهماهنگی  کامل مجموعه در انجام پروازهای به موقع بوده است.

منبع: روابط عمومی ایران ایر

ارسال نظر