|

سورپرایز کاپیتان شیرزاد، روز آخر خدمتشان در ایران ایر در فرودگاه شیراز و همچنین بازنشستگی آقای بیضاوی سرپرست دیسپچ شیراز موضوع تصاویری است که مشاهده می‌کنید:

Captain Shirzad

پرواز ۶۶۴ کویت به شیراز

Captain Shirzad 2

ارسال نظر