|

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور :

حجم ویدیو: 2.76M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00

طی نشست مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ آقای محمد صادق رسول پور به‌عنوان عضو جدید هیئت مدیره منصوب و متعاقب انتخابات هیئت مدیره، ترکیب زیر به‌شرح ذیل تعیین گردید:

آقای مهدی حمیدانپور به سمت رئیس هیئت مدیره 

آقای محمد صادق رسول پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

آقای سیروس باهری به‌ سمت عضو هیئت مدیره 

آقای محسن اسماعیلی به سمت عضو هیئت مدیره 

آقای سید رضا موسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

 

ارسال نظر