|

سهم بزرگ آسمان در جابه‌جایی‌ مسافران در مناطق محروم

تشکیل کمیته نظارت بر خدمات پروازی در راستای کاهش تاخیرهای پروازهای آسمان

امیررضا افضلی در ابتدای جلسه کارگروه نظارت بر خدمات پروازی و مسافری که در راستای جلوگیری از تأخیر پروازی شرکت هواپیمایی آسمان تشکیل شده است، به اهمیت ارتقا رضایتمندی مسافران از پروازهای این شرکت هواپیمایی تأکید کرد و گفت: این کمیته‌ای با هدف نظارت بر خدمات پروازی و مسافری جهت جلوگیری از تأخیرها در شرکت ایجاد شده است.

مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان از ایجاد کمیته ای به منظور کاهش تاخیرها خبر داد و افزود: اغلب مسافران آسمان را اساتید دانشگاه، پزشکان، بازرگانان و افرادی نظیر آنان تشکیل می‌دهند به همین جهت حضور به‌موقع این افراد به مقصد تأثیر بسیاری در جامعه دارد از همین رو تمام تلاش ما و همکارانم برای رفع مشکل تأخیرهای پروازی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، امیررضا افضلی در ابتدای جلسه کارگروه نظارت بر خدمات پروازی و مسافری که در راستای جلوگیری از تأخیر پروازی شرکت هواپیمایی آسمان تشکیل شده است، به اهمیت ارتقا رضایتمندی مسافران از پروازهای این شرکت هواپیمایی تأکید کرد و گفت: این کمیته‌ای با هدف نظارت بر خدمات پروازی و مسافری جهت جلوگیری از تأخیرها در شرکت ایجاد شده است.

وی در ادامه مطلب فوق خاطرنشان کرد: این کمیته کلیه موارد تأخیرها و ‌برخورد همکاران با مسافران در ایستگاه‌ها را رصد می‌کند تا زمینه افزایش رضایتمندی مسافران را ایجاد شود. 

افضلی با اشاره به اینکه مهم‌ترین هدف این کمیته کاهش تأخیرهای پروازی آسمان است تا بتوانیم میزان تأخیرهای اجباری را تا حد زیادی کاهش دهیم، عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان بیشترین تعداد پروازهای داخلی را در بین ایرلاین‌ها دارا است، بطور مثال در شهریورماه سال جاری شرکت هواپیمایی آسمان با 855 پرواز، بیشترین تعداد پروازهای مهرآباد را  کسب کرد.

طبق  آمار ارائه شده در سایت سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی آسمان علاوه بر کاهش تاخیرات پروازی خود بیشترین جابجایی مسافر در مسیر های مختلف در مهر ماه 1397 با 782 پرواز بیش ترین تعداد را در میان 15 شرکت هواپیمایی داشت و همچنین شرکت آسمان پس از ماهان با 479 پرواز بیشترین تعداد پروازهای به موقع را از فرودگاه مهر آباد را در بین ایرلاین‌ها به خود اختصاص داده است  .

افضلی با اشاره به اینکه شرکت هواپیمایی آسمان با استفاده از ناوگان ایمن، حجم گسترده‌ای از جابه‌جایی‌ها را در مناطق محروم و کم برخوردار را عهده‌دار است، گفت: هواپیمایی آسمان برای برای چندمین بار رتبه اول بیشترین تعداد پروازهای به موقع را از فرودگاه مهر آباد را در بین ایرلاین‌ها کسب کرد.

بر اساس گفته‌ی وی؛ با توجه به اینکه اغلب مسافران آسمان را اساتید دانشگاه، پزشکان، بازرگانان و افرادی نظیر آنان تشکیل می‌دهند به همین جهت حضور به‌موقع این افراد به مقصد تأثیر بسیاری در جامعه دارد از همین رو تمام تلاش ما برای رفع مشکل تأخیرهای پروازی است تا بتوانیم خدمات مناسبی به مسافران ارائه بدهیم.

مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان خاطرنشان کرد: به همین منظور نیز مرکز تصمیم‌گیری در شرایط حساس در شرکت هواپیمایی آسمان راه‌اندازی شده که در صورت وقوع تأخیرهای ناخواسته، تصمیمات فوری و نهایی اتخاذ شود.

ارسال نظر