|

آتاکان دومین هواپیمای آتا

با لوگو و لیوری جدید به ناوگان فعال این شرکت پیوست. 

هواپیمای امبرائر ۱۴۵ هواپیمایی آتا با رجیستر EP-EMB با هویت بصری نوین و رنگ آمیزی جدید و با نام آتاکان جهت انجام پروازهای برنامه ای به ناوگان فعال این شرکت پیوست.‌

از معانی آتاکان در زبان ترکی میتوان به "فرزند پسر" و همچنین "شجاع" اشاره نمود.

شایان ذکر است هویت بصری جدید آتا الهام گرفته از ابنیه تاریخی و هنر فرش بافی آذربایجان می باشد.

علاوه بر آتاکان، هواپیمای

 ام دی ۸۳ آتا با رجیستر EP_TAQ و با نام آتامان نیز که به عنوان سفیر برند نوین آتا محسوب می شود در ناوگان فعال این هواپیمایی پرواز می کند.‌

 

ارسال نظر