|

تشکر مسافرین پرواز مشهد_نجف اتا از مدیران و کارکنان فرودگاه مشهد

پرواز شماره 6637 متعلق به شرکت هواپیمایی آتا قرار بود ساعت 8 صبح امروز، مشهد را به مقصد نجف ترک کند که با 2 و نیم ساعت تاخیر مواجه شد و قرار شد ساعت 10:30 این پرواز انجام شود.

 ساعت 10:30 زمانی که قرار بود این پرواز انجام شود، خلبان نقص فنی هواپیما را اعلام کرد و با توجه به این که ایمنی پرواز در اولویت قرار دارد پرواز در این ساعت انجام نشد.

 که تا زمان رفع نقص فنی، مسافران به سالن منتقل شدند و پذیرایی لازم از مسافران صورت گرفت.

مسئولان شرکت هواپیمایی آتا نیز در سالن حضور داشتند و انتقال مسافران به هتل  یاcip را پیشنهاد کردند که مسافران نپذیرفتند.

تا زمان رفع نقص فنی هواپیما از مسافران این پرواز در 3 نوبت پذیرایی انجام شده است.

بلیت های مسافران برای دریافت خسارت مهر خورده است و شرکت برابر قوانین جبران خسارت خواهد کرد.

مسافران این پرواز از مدیران و کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به علت پیگیری و رعایت حقوق مسافر قدردانی کردند.

ارسال نظر