|

لباس کهنه؛ سوخت جدید هواپیماها در ژاپن

تلویزیون رسمی ژاپن روز دوشنبه با بیان این مطلب افزود: این شرکت سرگرم بازیافت لباس های کهنه برای تولید زیست سوخت است و اولین پرواز مسافری با استفاده از این سوخت را با موفقیت به انجام رسانده است.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که پرواز از فرودگاه هانِدای توکیو به فوکوئوکا در غرب کشور با استفاده از زیست سوخت تهیه شده از بازیافت لباس های کهنه انجام شد.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی مذکور با همکاری یک شرکت ژاپنی دیگر این منبع انرژی جایگزین را تولید کرده است که در مقایسه با سوخت متداول جت، میزان کمتری از گازهای گلخانه ای را منتشر می کند.

این دو شرکت تولید سوخت جدید را با جدا کردن الیاف پنبه از ۲۵۰ هزار تکه لباس کهنه آغاز کردند. سپس، آنها با استفاده از تخمیر و روش های دیگر، سوخت نهایی را تولید کردند.

این سوخت اولین زیست سوخت تولید شده برای جت در ژاپن است که با استانداردهای بین المللی تطابق دارد.

هدف از تولید این سوخت جدید، تامین پایدار زیست سوخت در ژاپن عنوان شده است.

منبع: نصیر نیوز

ارسال نظر