|

تصویری تاریخی از بیرون آمدن هواپیمای توپولوف ۱۴۴

توپولوف ۱۴۴ اولین هواپیمای مافوق صوت جهان از آشیانه برای انجام اولین پرواز خود در فرودگاه ژوکوفسکی

ارسال نظر