|

حداکثر مبلغ جبران خسارت چمدان ۳۰ هزار تومان!

چندی پیش یکی از مخاطبان کن‌نیوز در پیامی از شکسته شدن چمدان خود در پرواز و پیشنهاد ارائه شده از طرف شرکت هواپیمایی برای جبران گلایه کرده بود؛ پیامی که باعث شد به سمت قوانین این موضوع سوق پیدا کنیم.

مسافر مذکور در مقصد متوجه شکستگی در چمدان خود می‌شود در همین راستا به امور جامدان شرکت مراجعه می‌کند تا نسبت به جبران خسارت اقدام شود اما در کمال تعجب با بخشنامه ای مواجه می‌شود که در آن خسارت شکستگی چمدان را حداکثر 30 هزارتومان در نظر گرفته شده است.

 سازمان هواپیمایی کشوری در دستور العمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی که با هدف آگاهی مسافران از حقوق خود منتشر نموده است، شرکت‌های هواپیمایی را موظف کرده است با تبعیت از پیمان ورشو نسبت به حقوق مسافران بی توجه نباشند و جبران خسارت کنند، "پیمان ورشو کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی است که در 1929 منعقد شده است."

استعلام ما از سازمان هواپیمایی کشوری به این منتهی شد که شرکت‌های هواپیمایی با بخش‌نامه‌های درون سازمانی خود حد جریمه را مشخص می‌کنند که باید این جریمه با هزینه خسارت وارد شده به مسافر سنخیت داشته باشد که در عمل این اتفاق نیفتاده است،

سازمان هواپیمایی کشوری در راستای نظارت بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی اقدام به استفاده از سیستم ثبت شکایات مردمی کرده است و شرکت‌ها را موظف می‌کند که به این شکایات پاسخ دهند، لکن پیشنهاد می شود سازمان خود اقدام به اعمال نرخ گذاری برای جبران خسارت وارده به مسافران و احقاق حقوق آنان نماید تا از برخورد سلیقگی با مسافران پرهیز شود و در عمل جبران خسارت وارده به مسافر گردد.

 

ارسال نظر