|

لاستیک ها آخرین قسمت و یکی از مهم ترین قسمت های ارابه فرود هواپیما می باشد؛

استفاده از لاستیک نامناسب فاجعه می آفریند

شرکت های هواپیمایی برای ایمنی مسافران و جلوگیری از خسارت به هواپیما باید به لاستیک ها توجه کنند

 لاستیک هواپیما های مسافری یکی از مهمترین قسمتهایی است که توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی باید مورد توجه قرار گیرد تا هم ایمنی مسافران تامین شود و هم از خسارت به ناوگان هوایی جلوگیری شود

 لاستیک ها آخرین قسمت و یکی از مهم ترین قسمت های ارابه فرود هواپیما می باشد و بر این اساس انتخاب لاستیک مناسب برای شرکت های هواپیمایی چالش بزرگی نیست.


لاستیک ها وظایف بسیار زیادی هم چون دفع مقدار کمی از ضربه ناشی از نشست و برخاست و مهم ترین عامل تحمل وزن هواپیما بر روی زمین میباشند.


با توجه به این که در زمان های نشت و برخاست ویا ترمزگیری نیروی زیادی به آنها وارد میشود استفاده از لاستیک نا مناسب ویا مستحلک امکان بروز حادثه را افزایش داده و با توجه به این که لاستیک عضو بسیار موثری میباشد شدت حادثه هم به صورت مالی و هم جانی غیر قابل جبران خواهد بود.

استفاده از لاستیک نامناسب فاجعه می آفریند


لاستیک نا مناسب به جز خود هواپیمایی که از آن استفاده میکند ممکن است خطراتی برای دیگر هواپیما ها نیز داشته باشد برای مثال اگر تکه ای از لاستیک جدا شده و بر روی سطح باند باقی بماند میتوند صدمات جدی به هواپیما های دیگر وارد کند.

منبع: بولتن نیوز

ارسال نظر