|

فرود شهاب سنگ بر سقف،‌ صاحب خانه را میلیونر کرد

یک شهاب سنگ در خانه یک مرد اندونزیایی در شهر کولانگ، شمال سوماترا فرود آمد و با خود حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای صاحب خانه آورد. ‌

 

جاشوآ هوته‌گه‌لانگ، که کارش تابوت‌سازی‌ است کنار خانه‌اش مشغول کار بود که با صدای مهیب برخورد شهاب سنگ متوجه آن می‌شود. شهاب سنگ با سوراخ کردن سقف ایوان خانه، درست کنار اتاق پذیرایی در حیاط خانه فرود می‌آید. ‌

این شهاب سنگ که ۱۵ سانتی متر در زمین فرو رفته بود، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم وزن دارد. تخمین زده می‌شود که ۴/۵میلیارد سال قدمت دارد. ‌

گفته می‌شود جنس آن کندریت کربن دار است که در بین شهاب‌ سنگ‌ها بسیار کمیاب است. در نهایت یک مجموعه‌دار و متخصص شهاب سنگ در آمریکا این شهاب سنگ را که کولانگ نام گرفته، خریده است.

 

 

منبع: bbc

ارسال نظر