|

تصمیمی براى نابودى ایرلاین‌ها یا مقابله با کرونا؟

روزهاى تاریک صنعت هوانوردى که با ضربه‌هاى شدید تحریم آغاز شده بود، با شیوع ویروسى به نام "کووید ۱۹" و کاهش سفرهاى هوایى، رو به نابودى قرار گرفت و طناب پوسیده هوانوردى ایران را به مو رساند.

در شرایطى که حتى بزرگترین و شهره‌ترین خطوط هوایى دنیا نیز از این ویروس ضربه‌هاى سهمگین خورده و تعدیل نیرو و حتى فروش ناوگان‌شان را براى بقا در دستور کار قرار داده بودند، ایرلاین‌هاى نحیف ایرانى در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شدید مالى قرار داشتند که یک تصمیم و دستور از سوى وزیر راه و شهرسازى، امیدها را براى ترمیم و نجات این صنعت حیاتى کشور بر باد داده است. 

در حالیکه بنابر نتایج تحقیقات مستند علمى و تجربى، احتمال ابتلا به ویروس کرونا در پروازى که همه مسافران آن ماسک زده باشند، نزدیک به صفر است؛ اینک ایرلاین‌هاى ایرانى بایست تنها از ٦٠٪؜ ظرفیت صندلی‌هاى خود در پروازها بهره برده تا به خیالشان فاصله اجتماعى رعایت شود و از شیوع ویروس کرونا جلوگیرى گردد. 

این‌ موارد در شرایطی است که در همه کشورهاى موفق دنیا در مقابله با این ویروس، تعطیلى اماکن عمومى و حتى تعطیلى کامل شهرها و قرنطینه شهرها دستور کار دولت‌ها بوده است، اینک به نظر می‌رسد که تنها راه مؤثر براى مقابله با کرونا را در هواپیما یافته‌اند و با کاهش ظرفیت پذیرش مسافر در این شرایط بحرانى، خواسته یا ناخواسته کمر به نابودى صنعت هوانوردى بسته اند.

مسافرانى که در اتوبوس‌هاى خدمات فرودگاهى چسبیده بهم به کنار هواپیما برده می‌شوند، درون هواپیما یک صندلى خالى در کنار خود دارند تا مبادا به ویروس کرونا مبتلا شوند. 

گویى فراموش کرده اید که بیش از ٦٠٪؜ هزینه‌هاى یک خط هوایى بر پایه دلار تحمیل می‌گردد و یک هواپیماى MD با تصمیم شما، در یک ساعت پروازى حتى هزینه تعمیرات و نگهدارى خود را نیز جبران نخواهد کرد.

اینکه ثابت شده است که سرایت ویروس کرونا در پروازى که مسافرانش از ماسک استفاده کرده باشند، تقریباً غیرممکن است را نادیده گرفتید و خطوط هوایى را در معرض نابودى کامل قرار داده‌اید؟

از وزیر پر تلاش راه و شهر سازی انتظار می رود تا با دفاع از صنعت هوانوردی کشور و اخذ تصمیمی عاجل و کارساز، گره ای از مشکلات این صنعت بگشایند.

ارسال نظر