|

عجیب اما واقعی؛

پرواز زودتر از موعد

پیام‌های ارسالی مخاطبان به کن‌نیوز مبین موضوعی است که به مانند تاخیر پرواز مشکلات فراوانی را برای مسافران ایجاد می‌کند.

زودتر انجام شدن پرواز و اعلام آن صرفا با ارسال یک پیام کوتاه به مانند تاخیر پرواز عذاب آور است.

خود را به جای یک نفر که برای شرکت در یک جلسه یا انجام کارهای اداری به یک شهر دیگر سفر کرده قرار دهید؛ سپس توسط یک پیام کوتاه متوجه می‌شوید که پرواز شما با چند ساعت تعجیل انجام خواهد شد، چه حالی به شما دست می‌دهد؟ تمام برنامه‌‌های شما که بصورت دقیق به آن فکر شده بود نابود شده است.

جالب اینجاست که اگر بخواهید پرواز خود را  لغو کنید مشمول جریمه می‌شوید!!! (البته به مقدار زمان تعجیل بستگی دارد.) اگر به علت ازدیاد کارها پیام‌های خود را چک نکنید و در ساعت مقرر به فرودگاه برسید چه؟ از پرواز جا مانده اید و باز هم مشمول جریمه خواهید بود!!!

اگر موفق به لغو پرواز خود آن هم بدون جریمه شوید برای خرید بلیط پرواز جدید احتمالا باید متحمل پرداخت هزینه بیشتری شوید و آن در شرایطی است که پروازی وجود داشته باشد و صندلی خالی نیز در آن موجود باشد؛ اما خارج از این خوش اقبالی‌ها شما باید به دنبال محلی برای اسکان باشید یا از روش‌های دیگری راهی دیار خود شوید.

در همه این حالات شرایط نامناسبی برای مسافر پیش می‌آید که نتیجه یک بی برنامگی از طرف شرکت هواپیمایی است.

به نظر می رسد ضروری است نهاد های ذیربط به موضوع ورود پیدا کنند و همچنین  سازمان هواپیمایی کشوری نیز برای این مشکل راه حلی بیاندیشد تا حقوق مسافر تضییع نشود.

ارسال نظر