|

بروز رسانی تجهیزات هواشناسی هوانوردی در فرودگاه‌ها

«دکتر سحر تاج‌بخش» رئیس سازمان هواشناسی در این باره گفت: برنامه مهم سازمان هواشناسی در حوزه فرودگاهی، به روزرسانی تجهیزات هواشناسی هوانوردی در تمامی فرودگاهها است، چرا که حوزه حمل‌و نقل هوایی یکی از مهمترین و اصلی‌ترین کاربران سازمان هواشناسی است.

وجود ایستگاه هواشناسی (سینوپتیک) از ضروریات هر فرودگاه برای ارسال اطلاعات جوی مربوط به هوانوردی است، به‌طوری که شاخص‌های هواشناسی مورد نیاز برج مراقبت پرواز بطور مستمر استخراج و ارسال می‌شود. وی با اعلام برنامه سازمان برای به روزرسانی سامانه‌های خودکار فرودگاهی، گفت: این عملیات در فرودگاه‌های امام خمینی، مهرآباد و تبریز انجام شده است و به زودی در تمام فرودگاه‌هایی که پوشش ایستگاه خودکار هواشناسی دارند بروز رسانی انجام می‌شود.

معاون وزیر راه در خصوص شیوه بروزرسانی، گفت: در این فرآیند تجیهزات فرودگاهی مطابق استاندارها، آماده شده و تجهیزات دید روی باند، دوباره راه‌اندازی می شوند تا اطلاعات بتواند به طور منظم هم به ایستگاه هواشناسی هم به برج مراقبت ارسال شود.

رئیس سازمان هواشناسی درباره تاثیر این بروزسرانی روی ایمنی پروازها، گفت: هیچ هواپیمای مسافری بدون اطلاعات هواشناسی نمی تواند نشست و برخواستی داشته باشد، هر هواپیمایی موقع فرود باید فشار هوا را از ایستگاه هواشناسی دریافت و ارتفاع سنج خود را بر اساس اطلاعات دریافتی تنطیم کند تا بتواند عملیات نشست خود را با سلامت کامل انجام دهد.

رادارهای هواشناسی استان تهران در منطه پرند و نزدیک فرودگاه امام مستقر هستند.

ارسال نظر