|

پرواز به شکل هواپیما

این پروازها اصولا توسط هواپیماهای کوچک رسم می‌شوند چراکه این هواپیماها قابلیت پرواز در ارتفاع پایین را دارند و مشکلی برای هواپیماهای مسافربری ایجاد نمی‌کنند.

ارسال نظر