|

نحوه کار موتور هواپیما به زبان ساده

قطعا می‌دانید که هواپیما از طریق موتورهایش نیروی جلو برنده (پیشران) را بدست می‌آورد که این نیرو منجر به ایجاد لیفت (برآ)‌ می‌شود، با جلو رفتن هواپیما جریان هوا در قسمت بال به دو بخش تقسیم می‌شود که اختلاف فشار در این دو بخش منجر به تولید لیفت می‌شود.

موتور هواپیما به حجم کمی از هوا شتاب زیادی را وارد می‌کند، اما این اتفاق چطور رخ می‌دهد؟

پس از کشیده شدن هوا به داخل موتور وارد کمپرسور (متراکم کننده) شده و حجم آن کاهش و فشارش افزایش می‌یابد.

هوا پس از خروج از کمپرسور وارد محفظه احتراق (Combustion Chamber) می‌شود، در اینجا هوای فشرده شده با سوخت مخلوط شده و احتراق صورت می‌گیرد.

پس از آن هوا وارد بخش توربین شده و پس از عبور از این بخش از نازل خروجی موتور خارج می‌شود.

بر اساس قانون سوم نیوتون (عمل و عکس‌العمل) چون موتور به ذرات هوا نیرو وارد می‌کند پس ذرات هوا هم به موتور نیرو وارد کرده و به طبع هواپیما به جلو حرکت می‌کند.

ارسال نظر