|

توضیحاتی درباره بمب افکن B2

بمب‌افکن B2 با استفاده از تکنیک continuous curvature طراحی شده است که  فرکانس‌های رادارهای شناسایی را خنثی می‌کند.

این بمب‌افکن با توجه به شکل خاص خود برای مانور از سیستم تراست تفاضلی استفاده می‌کند، اگر تصویر را نگاه کنید متوجه می‌شوید که این هواپیما دو نازل خروجی هوای موتور دارد؛ پس با ایجاد اختلاف در حجم هوای خروجی می‌توان هواپیما را به مانور وا داشت.

 

ارسال نظر