|

مقایسه نمودارهای ترافیک هوایی

مقایسه نمودارهای ترافیک هوایی از تاریخ یکم ژانویه الی ۱۵ مارس خبر از کاهش ۷/۲ درصدی پروازهای تجاری در سال ۲۰۲۰ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۹ دارد

ارسال نظر