|

خطوط هوایی ترکیه مرزهای این کشور را به روی ۹ کشور اروپا بست

تمامی مسیرهای منتهی به مقاصد اروپایی در این کشور تا یک هفته بسته خواهد بود.

پرواز به کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، نروژ، دانمارک، بلژیک، اتریش، سوئد و هلند نیز تا تاریخ ۱۷ آوریل متوقف است.

 

ارسال نظر