|

سیستم D.G.S :

آشنایی با واحد DGS فرودگاه امام خمینی

بعد از ورود هواپیما به اپرون، خلبان برای پارک هواپیما در استند مشخص نیاز به راهنمایی عوامل زمینی دارد که این امر توسط مارشالر انجام می شود. در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منطقه اپرون به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است، لازم به‌ذکر است که در برخی از استندهای جنوبی سیستم D.G.S نصب شده است که هدایت هواپیما توسط این سیستم انجام می‌شود.

کلمه Docking به معنای پهلوگیری هواپیما (و کشتی) در محل تعیین شده می‌باشد.

با توجه به وجود پل‌های تلسکوپی در بعضی از استندهای جنوبی فرودگاه امام خمینی هواپیما می‌بایست در Stop Position مشخصی در آن استند پارک نماید. با توجه به حساسیت پارک پرواز در این استندها، نیاز به سیستمی است که بسته به تایپ (نوع) هواپیما، آن را در پوزیشن مناسب پارک نماید.

سیستم D.G.S ، سیستمی الکترونیکی است که به کمک لیزر پارک هواپیما را با دقت بالایی انجام می‌دهد.
photo_2020-02-22_15-49-09

آنچه در این صفحات آمده تشریح مشخصات سیستم، نحوه فعالسازی، عملکرد و بررسی پیغام‌های سیستم می‌باشد.

هواپیما بعد از لندینگ بر روی باند جهت پارک به سمت استند مورد نظر بر روی اپرون حرکت می‌کند.

در هر استند خطی وجود دارد که هواپیما جهت پارک دقیق می‌بایست بر روی آن حرکت کند و در انتهای این خط یک یا چند خط کوتاه و عمود وجود دارد که همان محل Stop Position است و این سیستم DGS است که تعیین می‌کند که هواپیما بر روی کدام پوزیشن پارک کند.

photo_2020-02-22_15-49-10

ارسال نظر