|

براساس برنامه‌ریزی

برقراری مجدد پروازهای «هما»به منطقه اسکاندیناوی اروپا

پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»به دو فرودگاه استکهلم و گوتنبرگ مجدداً برقرار شد.

به دنبال رفع تعلیق پروازهای «هما» از سوی آژانس حمل و نقل سوئد در مسیرهای استکهلم و گوتنبرگ، پروازهای این دو مسیر طبق برنامه انجام می شود.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، پرواز تهران به مقصد استکهلم از ۲۶ بهمن ماه سال جاری در روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته از فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) به فرودگاه استکهلم برقرار خواهد شد.

همچنین پرواز تهران به مقصد گوتنبرگ نیز از تاریخ  ۲۹ بهمن ماه(۱۸ فوریه) در روزهای سه‌شنبه هر هفته از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به فرودگاه گوتنبرگ صورت می‌گیرد.

پروازهای «هما» در این دو مسیر از تاریخ ۱۲ ژانویه توسط آژانس حمل و نقل کشور سوئد به حالت تعلیق درآمده بود.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر