|

آیا نمایشگاه هوایی ماکس روسیه به پایان خود رسیده است؟

درحالیکه زمان قطعی ماکس ۲۰۱۹ در اواخر تیرماه فیکس شده بود، اما اخیرا ناگهان باز هم اعلام شد که ماکس به زمان همیشگی خود یعنی اواخر مرداد ماه بازگشته است و از طرف دیگر "آرمیا ۲۰۱۹" که اصلا قرار بود در سال آتی برگزار نشود؛ در بهترین زمان روسیه یعنی اوایل تیرماه اجرا خواهد شد!

نمایشگاه ماکس روسیه در دوره گذشته خود در سال ۲۰۱۷ با یک تغییر زمانی ناگهانی مواجه شده و ناگهان در فاصله ۶ ماه مانده به برگزاری به ۱ ماه جلوتر در اواخر تیرماه منتقل شد. بعدا مشخص شد که ماکس در رقابت با رقیب قدرتمند نوظهور خود در روسیه یعنی "آرمیا" بین دو گزینه لغو یا تغییر زمان مخیر مانده که مجبور به تغییر زمان شده است.

درحالیکه زمان قطعی ماکس ۲۰۱۹ در اواخر تیرماه فیکس شده بود، اما اخیرا ناگهان باز هم اعلام شد که ماکس به زمان همیشگی خود یعنی اواخر مرداد ماه بازگشته است و از طرف دیگر "آرمیا ۲۰۱۹" که اصلا قرار بود در سال آتی برگزار نشود؛ در بهترین زمان روسیه یعنی اوایل تیرماه اجرا خواهد شد!

به نظر میرسد رویداد قدیمی ماکس در رقابت با رویداد نوظهور آرمیا در حال باختن قافیه است. حتی این احتمال وجود دارد که ماکس ۲۰۱۹ در آرمیا ادغام و کل رویداد به منطقه کوبینکا منتقل شود.

ماکس نمایشگاه وزارت صنعت و تجارت روسیه است در حالیکه آرمیا به وزارت دفاع این کشور تعلق دارد. این در حالیست در عمل ۸۰درصد نمایشگاه ماکس را وزارت دفاع پر میکند. بنظر میرسد وزارت دفاع روسیه با همراهی غولهای صنعتی چون روستک و آلماز آنتی قصد دارند آرمیا را جایگزین ماکس کنند و حتی اگر این اتفاق نیفتد ماکس عملا از پدیده های نظامی و حتی فناورانه خالی خواهد شد.

ماکس یک برند قدیمی با یک ساختار مدیریتی جاافتاده است اما از فرسودگی زیرساختهای اجرایی در منطقه ژوکوفسکی رنج میبرد. در طرف مقابل رویداد آرمیا برندی جدید با یک تیم مدیریتی جوان است که البته از زیرساختهای بسیار مدرن نمایشگاهی در منطقه کوبینکا استفاده میکند. بنابر آخرین اطلاعات موجود آرمیا ۲۰۱۹ قصد دارد جنبه های هوایی خود را در دوره آتی بشدت تقویت کند.

باید منتظر بود و دید آیا رویداد بزرگ ماکس در سال آتی برگزار خواهد شد یا خیر و در صورت برگزاری آیا خواهد توانست در رقابت با آرمیا به دوران شکوه گذشته خود بازگردد.

محسن علوی، کارشناس ارشد مهندسی هوافضا

نویسنده: محسن علوی

ارسال نظر