|

تفاوت واژه‌های to و two در کنترل ترافیک هوایی

در گذشته برای جلوگیری از اشتباه، عبارات «سطح پرواز، Flight level» یا «جهت، Heading» دقیقا قبل از اعداد به‌کار می‌رفت

ممکن است استفاده از واژه to، دقیقا قبل از دستور صعود/نزول یا در دستور تغییر جهت (Heading) با واژه two اشتباه شود. در گذشته برای جلوگیری از این اشتباه، عبارات «سطح پرواز، Flight level» یا «جهت، Heading» دقیقا قبل از اعداد به‌کار می‌رفت. برای نمونه:

B jet 345, climb to FL220

جت ۳۴۵، به «سطح پروازی» ۲۲ هزار پا صعود کن

A jet 345, turn left to heading 310 degrees

جت ۳۴۵، به سمت چپ و جهت ۳۱۰ درجه بچرخ

در حال حاضر واژه to از دستورات حذف شده‌است.

مترجم: سید پوریا حسینی

ارسال نظر