|

هواپیمایی Flybmi و هواپیمایی ترکیش برای گسترش مسیر های پروازی خود با یکدیگر همکاری می کنند.

از تاریخ ١ اکتبر ٢٠١٨ مسافران Flybmi توانستند از انگلستان و ایرلند به استانبول سفر کنند.

مدیر تجاری هواپیمایی Flybmi اعلام کرد که با توجه به توافق انجام شده ،مسافران ما می توانند توسط هواپیمایی Flybmi به استانبول پرواز داشته باشند،و برای اولین بار پرواز است که پرواز  های ترکیه توسط هواپیمایی Flybmi انجام می پذیرد.

و به طور کلی این همکاری های مشترک شبکه ی پروازی ما را گسترش می دهد.

احمد بولات مدیر سرمایه گزاری و تکنولوژی هواپیمایی ترکیش اعلام کرد که ما از توافق انجام شده با شرکت هواپیمایی Flybmi بسیار خرسندیم و هدف ما گسترش این همکاری هاست و امیدواریم که مسیر های پروازی بیشتری را بین این دو شرکت هواپیمایی پوشش دهیم.

منبع: Aviation News-Online

ارسال نظر