|

قمر گمشده زحل پرده از راز 160 میلیون ساله بر می دارد

زحل ۸۳ قمر دارد، اما ممکن است که در گذشته، یک قمر اضافی داشته که اکنون گم شده است

یک مطالعه جدید نشان داده که زحل پس از برخورد یکی از قمرهایش به آن، کج شده است.

 

حتی در تصاویر واضح است که ایراد و مشکلی در کار همسایه نزدیک ما وجود دارد، حلقه‌های آن با زاویه تقریبا ۲۵ درجه نسبت به مدارش، به دور خورشید می‌چرخند. اما مشخص نیست که [این سیاره] چگونه کج شده است و دانشمندان فکر می‌کنند که این موضوع احتمالا ربطی به نپتون، همسایه نزدیکش دارد، زیرا این کجی، شبیه به مدار آن است.

 

اکنون دانشمندان پیشنهاد کرده‌اند که این دو زمانی با هم هماهنگ بوده‌اند و در یک راستا یا رزونانس [یا تشدید] منظم به دور هم می‌چرخیدند.

 

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که این هم‌ترازی، زمانی در تاریخ از بین رفت که یک قمر باعث بی‌نظمی بین این دو شد.

 

امروزه زحل دارای ۸۳ قمر است. اما ممکن است که در گذشته، یک قمر اضافی داشته که اکنون گم شده است و دانشمندان آن را کریسالیس نامیده‌اند.

 

دانشمندان می‌گویند که آن قمرهای فراوان به دور زحل چرخیدند و آن را با این رزونانس [یا تشدید] ملایم به مدت میلیاردها سال با نپتون در یک راستا نگه داشتند.

 

با این حال، حدود ۱۶۰ میلیون سال پیش، کریسالیس از آن هم‌ترازی منظم خارج شد و بیش‌ازحد به سوی زحل منحرف شد. این قمر از هم پاشیده شد و از دست رفتن آن، زحل را از نپتون دور کرد و سیاره را از [حالت محور] تراز خارج کرد.

منبع: ایندیپندنت فارسی

ارسال نظر