|

ناسا در ماموریت بعدی خود با استفاده از ربات‌ به جست‌وجوی حیات در جوّ زهره خواهد پرداخت مهندسان برای یک کاوشگر سبک‌تر از هوا در حال طراحی نرم‌افزاری‌اند که قادر خواهد بود در ابرهای زهره، محیطی که ممکن است حیات بیگانه را در خود جای داده باشد، به اکتشاف بپردازد. این وسیله‌های متحرک از جمله پایگاه با قابلیت مانور در اتمسفر زهره که بر اساس بالن طراحی شده‌اند، مانند کشتی پرنده کار می‌کنند. این ماشین‌های برای کنترل ارتفاع خود از قابلیت شناوری در هوا و خواص آیرودینامیکی نیروی lift استفاده می‌کنند.با این مزیت می‌توانند انرژی حرکت خود را طی روز از خورشید بگیرند، حال آنکه در طول شب انرژی خود را با شناور شدن حفظ می‌کنند. انتظار می‌رود این ربات‌های پرنده بتوانند به مدت چندین ماه تا یک سال به گشت‌زنی بپردازند. شناور بودن مانع از این می‌شود که ربات‌های پرنده از ارتفاع ۵۰ کیلومتری سطح سیاره زهره پایین‌تر بروند. دمای این سیاره می‌تواند به حدود ۴۷۵ درجه سلسیوس برسد و تاکنون کاوشگرهای بسیاری را که به آن فرستاده شده‌اند، ذوب کرده است

ارسال نظر