|

بزرگ‌ترین زباله‌ی فضایی تا به امروز در فضا رها شد!

ایستگاه فضایی بین‌المللی بزرگ‌ترین قطعه زباله‌ی فضایی تاکنون به وزن ۲.۹ تن را در فضا رها کرد. این قطعه صفحه‌ای متشکل از ۴۸ باتری نیکل-هیدروژن بود.

ارسال نظر