|

ناسا سیگنال Wi-Fi از یکی از قمرهای مشتری گرفت

ایستگاه بین سیاره ای اتوماتیک جونو یک سیگنال رادیویی را گرفته است که از یکی از قمرهای مشتری ساطع می شود.

 پاتریک ویگینز نماینده ناسا در یوتا اعلام کرد: جونو از منطقه قطبی مشتری عبور کرد، جایی که خطوط میدان مغناطیسی این سیاره به ماه گانیمد متصل می شوند، در این لحظه سیگنال رادیویی شناسایی شد.

 

از نظر علمی، سیگنال رادیویی ضبط شده "تابش ده متری" نامیده می شود که در زمین به Wi-Fi معروف است.

در این پیام آمده است: چه چیزی باعث تابش رادیو از ماه مشتری شده است؟ باز هم، بیگانگان سیگنالی ارسال نمی کنند. این امر توسط الکترون ها ایجاد می شود. الکترونهای تولید کننده سیگنال رادیویی نیز می توانند باعث ایجاد شفق قطبی در طیف ماورای بنفش شوند، که توسط دوربین دستگاه نیز مشاهده شده است.

ویگینز خاطرنشان کرد: اگرچه این بار انتقال بیگانگان ثبت نشده است، اما هنوز به وجود حیات فرازمینی اعتقاد دارم اما منتظر اثبات این موضوع هستیم.

باید خاطر نشان شد، دانشمندان پیشتر در کهکشان راه شیری بیش از ۳۶ تمدن هوشمند فرازمینی را کشف کرده اند که قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند.

 

منبع: اسپوتنیک

ارسال نظر