|

امشب چشم از آسمان برندارید

دارا تیموری فر کارشناس نجوم: امشب (دوشنبه اول دی ماه) پس از غروب آفتاب شاهد نزدیک‌ترین مقارنه سیارات مشتری و زحل در ۴۰۰ سال اخیر خواهیم بود. این رویداد تا ۶۰ سال آینده رخ نخواهد داد.

در ماه‌های گذشته، مشتری و زحل پس از غروب خورشید به‌شکل ٢ نقطه نورانیِ نزدیک به‌هم در آسمان می‌درخشیدند البته این سیاره‌ها در واقعیت میلیون‌ها کیلومتر با هم فاصله دارند و فقط به‌صورت ظاهری در کنار هم دیده می‌شوند که به اصطلاح به آن مقارنه می‌گوییم.

این مقارنه از سراسر ایران قابل مشاهده است و ساعتی پس از غروب خورشید برای تماشا و عکاسی از این منظره فرصت داریم.

منبع: ITفوری

ارسال نظر