|

قاچاق مشروبات الکلی به فضا توسط فضانوردان روس

گفته شده که فصانوردان ناسا نیز در "کنیاک پارتی" فضانوردان روس شرکت کرده بودند. عکسی از این مهمانی مربوط به سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شده است.

فصانوردان روس سال‌ها در حال بردن قاچاقی مشروبات الکلی به فضا از طریق قراردادن بطری‌ها درون کتاب‌های خالی‌شده و یا از طریق جاسازی آن در بسته‌های آبمیوه بوده‌اند.

بردن الکل به فضا توسط فضانوردان ممنوع بوده است زیرا اتانول می‌تواند به تجهیزات ایستگاه فضایی آسیب بزند.َ

همچنین، در صورت ادرار فرد الکل نوشیده ترکیبات موجود در ادرار می‌تواند به سیستم بازیابی آب ایستگاه فضایی آسیب وارد سازد. حتی بردن و استفاده از محصولات دارای الکل از جمله عطر، دهان‌شویه و ضد‌عفونی‌کننده دست به فضا توسط فضانوردان نیز ممنوع است.

با این وجود، بازرسان به طور مداوم در ایستگاه‌های فضایی روسیه در می‌یافتند که فصانوردان روس مشروبات الکلی را با خود به فضا برده‌اند. در یکی از بازرسی‌ها مشخص شده بود که یکی از فصانوردان روس مشروب کنیاک را در لباس‌اش جاسازی کرده بود.

حتی یکی از فضانوردان مشروب الکلی را زیر مچ‌بندی که برای اندازه‌گیری فشار خون مورد بررسی قرار می‌گیرد پنهان کرده بود. برخی از فضانوردان نیز با رژیم غذایی پیش از سفر فضایی وزن کم می‌کردند و به جز نان و چای چیزی نمی‌خوردند تا بتوانند بطری، کیسه و محفظه‌های حاوی مشروبات الکلی را در لباس‌شان پنهان کنند تا کسی متوجه اختلاف وزن ایجاد شده نشود.

همچنین، گفته شده که فصانوردان ناسا نیز در "کنیاک پارتی" فضانوردان روس شرکت کرده بودند. عکسی از این مهمانی مربوط به سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شده است.

photo_2020-12-15_13-56-00 (2)

photo_2020-12-15_13-56-00

منبع: آفتاب نیوز

ارسال نظر