|

حجم ویدیو: 864.58K | مدت زمان ویدیو: 00:00:28

ایلان ماسک بعد از پرتاب این موشک آزمایشی توئیت کرد «مریخ آماده باش که در راهیم» اما دقایقی بعد موشکی که قرار بود در آینده انسان را به مریخ ببرد در بازگشت از پرتاب آزمایشی منفجر شد اما اطلاعات مورد نیاز از این پرتاب آزمایشی بطور کامل دریافت شد. 

ارسال نظر