|

کشف ۲۴ سیاره که شرایطی بهتر از زمین دارند!

محققان با جستجو بین ۴۵۰۰ سیاره خارج از منظومه شمسی، ۲۴ مورد را رصد کرده اند که اندکی گرمتر، بزرگتر و مسن تر از زمین هستند و شرایط پشتیبانی از حیات را دارند.

این سیارات بیش از ۱۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارند و انسان به راحتی نمی تواند به آنها سفر کند، اما محققان معتقدند چنین اکتشافی به جستجو برای حیات در نقاط دیگر جهان کمک می کند.

البته باید توجه داشت وجود شرایط این سیارات برای پشتیبانی از حیات به این معنا نیست که آنها قابل سکونت هستند زیرا تلسکوپ ها هنوز نمی توانند اتمسفر آنها را رصد کنند. 

ارسال نظر