|

ردیابی سیگنالی عجیب از فضایی ها؟

دانشمندان ناسا اخیرا متوجه یک سیگنال رادیویی از فضا شده‌اند که هر 157 روز یک‌بار به سمت زمین مخابره میشود.

دانشمندان ناسا اخیرا متوجه یک سیگنال رادیویی شده‌اند که هر 157 روز از فضا به سمت زمین مخابره میشود.

محققان ناسا که پس از آخرین سیگنال دریافت شده از سمت فضا روز شمار گذاشته بودند، متوجه شده‌اند که دقیقا هر 157 روز، یک پیام رادیویی با مضمون نامعلوم به سمت زمین ارسال میشود که آخرین پیام آن هم، هفته گذشته دریافت شده بود.

ناسا مدعی شده  این پیام از سمت کهکشانی بسیار دور از کهکشان راه شیری به سمت زمین ارسال میشود.

این موضوع که این سیگنال ها از چه سیاره‌ای و به چه منظوری به سمت زمین مخابره میشوند محققان ناسا را نگران کرده است. اما همچنین عده‌ای‌ هم معتقداند که این سیگنال‌ها توسط نوعی ستاره نوترونی به نام مغناطیس منتشر می شوند. این امر همچنان برای محققان به صورت مجهول باقی مانده است.  
 

 

ارسال نظر