|

۳۵ هزار ستاره از نگاه هابل

ناسا تصویری از نیم میلیون ستاره موجود در خوشه غول پیکر توکانا ۴۷ را که توسط هابل به ثبت رسیده است را منتشر کرد.

 ناسا در صفحه اینستاگرامش تصویری از نیم میلیون ستاره در خوشه ستاره‌ای کروی توکانا ۴۷ که توسط تلسکوپ هابل به ثبت رسیده است را با مخاطبان خود به اشتراک گذاشت و نوشت: 

«خوشه ستاره‌ای غول پیکر توکانا ۴۷ حداقل نیم میلیون ستاره دارد. حدود ۳۵۰۰۰ از این ستاره‌ها در این تصویر هابل در سال ۱۹۹۹ به ثبت رسیده است و نشان می‌دهد که چگونه ستاره‌ها محکم در هسته خوشه قرار می‌گیرند و از هسته دورتر پخش می‌شوند.»

منبع: میزان

ارسال نظر