|

سیارکی با کمترین فاصله از کنار زمین عبور کرد

سیارکی به اندازه یک خودرو از فاصله هزار و ۸۳۰ مایلی زمین عبور کرد اما ستاره‌شناسان ناسا پس از گذشت این سیارک تازه متوجه آن شدند.

این سیارک که ۲۰۲۰ QG نامیده شده است در از کنار زمین عبور کرد و به حدی به این کره خاکی نزدیک بود که به دلیل گرانش زمین مدار آن تغییر کرد.  

این سیارک از فاصله هزار و ۸۳۰ مایلی (۲ هزار و ۹۵۰ کیلومتری) سطح زمین عبور کرد. جالب آن که بسیاری از ماهواره ها در چنین ارتفاعی از زمین قرار دارند. همچنین فاصله ۲۰۲۰ QG تا زمین ۲ بار نزدیک تر از رکورد قبلی گذر یک سیارک بود.

البته اگر این سنگ آسمانی با زمین برخورد می کرد، خسارت زیادی به بار نمی آورد زیرا قطر آن ۶ تا ۱۸ فوت (۳تا۶) متر بود. به عبارت دیگر ۲۰۲۰ QG هنگام گذر از اتمسفر زمین می سوخت. با این وجود رصد شدن سیارک پس از گذر آن از کنار زمین، برخی کارشناسان را نگران کرده است.

این سیارک برای اولین بار توسط رصدخانه «پالومار» در کالیفرنیا حدود ۶ ساعت پس از آنکه از نزدیکترین فاصله از کنار زمین عبور کرد و در حال بازگشت به فضا بود، مشاهده شد.

«پل چوداس» رییس مرکز مطالعات اشیاء نزدیک زمین ناسا گفت: نزدیک شدن این سیارک به زمین به دلیل اینکه از مسیر خورشید صورت گرفت، تشخیص داده نشد. و ما متوجه نزدیک شدن این سیارک به زمین نشدیم.

به گفته ستاره شناسان، این سنگ آسمانی با سرعتی حدود ۷.۷ مایل در ثانیه (۱۲.۷ کیلومتر در ثانیه) و یا حدود ۲۷ هزار و ۷۲۰ مایل در ساعت از نزدیکی زمین عبور کرد.

منبع: ایرنا

ارسال نظر