|

تصویری از فضاپیمای ژاپنی HTV-9 هنگام اتصال به ایستگاه بین‌المللی فضایی با نمایی از سیاره مادری

این فضاپیما قابلیت جابه‌جایی افراد را نداشته و فقط می‌توان وسایل و تجهیزات را منتقل کند از این رو به آن resupply ship گفته می‌شود.

ارسال نظر