|

 امروز  سیارکی از کنار زمین می گذرد

امروز سیارکی با قطر ۲۵۰ تا ۵۷۰ متر از فاصله ۴.۶ میلیون مایلی زمین می‌گذرد.

این سیارک با سرعت  ۱۱ کیلومتر برثانیه یا بیش از ۲۴ هزار مایل برساعت حرکت می‌کند و از فاصله ۴.۶ میلیون مایلی زمین می‌گذرد. اما محققان آن را جزو اجسام نزدیک زمین دسته بندی کرده‌اند.

منبع: همشهری

ارسال نظر